Turiștii care cumpără pachete turistice de la agenții vor beneficia de o protecție mai mare decât în prezent în cazul insolvenței acestora din urmă, conform unui proiect de act normativ ce a fost publicat recent pentru dezbatere publică la Ministerul Turismului.

Astfel, agențiile de turism organizatoare vor trebui să dispună, încă din momentul solicitării licenței, de un instrument de garantare care să asigure acoperirea tuturor plăților făcute de călători. Conform proiectului, turiștii care achiziționează pachete turistice de la agențiile de turism vor beneficia de o protecție ridicată pe viitor, aceștia putând, în anumite situații să beneficieze de rambursarea integrală a sumelor plătite sau de servicii turistice similare ori superioare.

 „Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare”, scrie, mai exact, în proiectul de OUG.

Atunci când serviciile turistice oferite includ și transportul turiștilor, agenția de transport va trebui să ofere garanții pentru repatrierea călătorilor sau să le fie oferite acestora alternative pentru continuarea pachetului.

Garanția prevăzută mai sus va fi efectivă și va acoperi costurile previzibile în mod rezonabil, trebuind să includă valorile tuturor plăților efectuate de către călători, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea pachetelor, precum și de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare.

În plus, călătorii vor beneficia de protecție împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

(Jurnal)