Guvernul doreşte ca administratorii de blocuri să fie obligaţi să îi informeze trimestrial pe proprietarii locuinţelor despre situaţia facturilor, conturilor bancare, salariilor şi lucrărilor angajate, măsuri văzute ca o soluţie de evitare a cazurilor în care banii sunt cheltuiţi fraudulos. Administratorii vor da, astfel, socoteală financiară în faţa proprietarilor.

Obligaţia unei informări trimestriale făcută de administratorii de bloc, proprietarilor de locuinţe a fost propusă, într-un proiect de lege, de către mai mulţi senatori şi avizată favorabil, miercuri 15 ianuarie, de către Guvern.  Proiectul completează Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Administratorii vor fi  obligaţi conform noului proiect să aducă la cunoştinţă, trimestrial, proprietarilor din cadrul asociaţiei de care răspund, printr-o formulă aleasă de către proprietari (e-mail sau în scris), a situaţiei financiare, respectiv situaţia plăţilor facturilor, a conturilor bancare, a dobânzilor aferente conturilor deschise, a plăţilor salariale, a restanţelor la facturi şi a lucrărilor angajate din punct de vedere financiar sub semnătura administratorului, a preşedintelui şi a cenzorului.  Argumentul invocat pentru această obligaţie este ca administratorii să dea dovadă „de o mai mare corectitudine”, iar proprietarii să afle situaţia exactă a cheltuielilor asociaţiei.

Această măsură vine  pe fondul nemulţumirii  proprietarilor/locatarilor care sunt nemulţumiţi de modul cum administratorii gestionează  fondurile asociaţiei sau  şi mai grav a numeroaselor ilegalităţii săvărşite de administratori care îşi însuşeau banii proprietarilor ce trebuiau direcţionaţi către plata unor facturi,  sume ce deveneau de la o luna la alta uriaşe fără  o justificare. O altă problemă  constă în salariile nesimţite pe care administratorii le încasau, deşi  activitatea lor nu justifica aceste sume, asta în contextul în care majoritatea proprietarilor/ locatarilor au contracte individuale încheiate cu furnizorii,  plătind direct pentru serviciile acestora.  Suntem convinşi că după această măsură  foarte mulţi dintre cei care aveau ”vocaţie” de administratori vor renunţa de bună voie la acest privilegiu care se va transforma cu siguranţă, într-o activitate onestă.

JGR