carateanuDespre modul   abuziv  de conducere a ”Republicii” Frăteşti, comună   mănată  ca o turmă, după   propriile  interese ale  primarului  Marian Cărăţeanu, am mai scris.  De această dată  vă vom relata câteva din noile “isprăvi” ale acestui  personaj care a devenit de basm, abaterile fiind constatate de către  auditorii Curţii de Conturi Giurgiu.

Recent, ca urmare a controlului efectuat la Primăria Frăteşti,  de către corpul de audit al Curţii de Conturi Giurgiu, acesta  a constatat o serie de neconcordanţe în evidenţele contabile, abateri produse din cauza omisiunilor privind calcularea şi înregistrarea în evidenţele fiscale a sumei de 229 734 lei!  Aceste sume reprezentau impozitul pe  terenuri şi clădiri, încasate de la persoane fizice şi juridice. Tot datorită eficienţei şi inteligenţei cu care păstoreşte Primăria Frăteşti,  din ordinele  măreţului conducător aceasta  a  dispus plata nelegală a sumei de 43 798, 57 lei,  reprezentând  contravaloarea unor lucrări neexecutate, după cum urmează:

– 13.172,11 lei –  investiţii Reabilitare DC 116 Frăteşti- Cetatea- Bălănoaia

– 22.086 lei – fosă vidanjabilă la terenul de sport Frăteşti;

–   8.540, 46 lei la capitolul investiţii, destinate extinderii sediului Primăriei Frăteşti.

”Să dăm la toată lumea, să nu se supere nimeni!”

Procedeul prin care s-a ajuns la această sumă nelegală este unul extrem de înpământenit, exersat de mulţi primari, şi anume  majorarea fictivă a cantităţilor de materiale, cantităţi fictive necesare pentru realizarea aşa ziselor ”lucrări de anvergură”.  După sintagma: să dăm la toată lumea să nu se supere nimeni, părtaşi la această practică familiară au fost şi membrii comisiei de recepţie a lucrărilor, cât şi dirigintele de şantier! Pe scurt,  valoarea plăţilor efectuate de Primărie către executanţii lucrărilor nu corespunde însă cu valoarea reală, existând o mare discrepanţă  între  evidenţa contabilă şi valoarea reală a lucrării!

 Prostia se plăteşte… din banii Primăriei! 

Dar prostia angajaţilor, şi respectiv a şefului lor, nu se limitează doar la aceste abateri nevinovate!  Primăria a mai  plătit,  în mod nelegal, suma de 4.428,32 lei, reprezentând plata dublă a unui acord eliberat de către CNADR.  Auditorii menţionează că plata acestei sume  s-ar fi  produs din cauza lipsei de  atenţie în efectuarea de plăţi. Şi iată cum această plată dublă a sumei  achitate  din neatenţie a avut drept consecinţă majorarea cheltuielilor de capital ale Primăriei, în anul 2014.

Atunci când te joci  cu banul public bătaia de joc  este una tentantă, mai ales când sumele sunt acordate cu dedicaţie pentru propria clientelă, transformând banul public în câştiguri personale.  Ca atare Curtea de Conturi a constatat că  primarul Marian Cărăţeanu, conform raportului instituţiei,  a angajat şi executat lucrări de interes public finanţate din bugetul local fără documentaţie tehnică aprobată de Consiliul Local.  În concluzie primarul ”care este” a dispus de banul public, plătind  pietruirea străzilor din satele Remuş şi Cetatea după cum au dorit muşchii săi. Deocamdată nu s-a putut stabili un prejudiciu, auditorul consemnând faptul că lucrarea nu poate fi cuantificată din punct de vedere valoric.

 …sătui de dictatura Cărăţeanu

Iată o  dovadă concludentă a faptului că la Primăria Frăteşti,  abuzurile, neglijenţa în serviciu,   dirijarea banului  public  sunt practici statuate atât de primarul în exerciţiu  cât şi de unii funcţionari ai acestei instituţii. Neclar este însă  nepăsarea autorităţilor care ar fi trebuit de mult  să se autosesizeze. Mulţi dintre consilieri cât şi din oamenii oneşti ai comunei consideră că organele statului trec cu vederea prea uşor  aspecte grave ce constituie  temeiuri suficiente pentru demararea unor anchete. Ei mai spun că lipsa de reacţie a organelor de anchetă pot  pune  sub lupa îndoielii credibilitatea unor instituţii ce sunt plătite şi obligate chiar să ia măsurile legale ce se impun în cazuri ca cel prezentat de noi în rândurile de mai sus.  Un material realizat pe baza documentelor puse la dispoziţia d-stră  cu sprijinul cetăţenilor comunei, sătui de dictatura impusă, de prea multă vreme,  de către primarul Marian Cărăţeanu.

  Care sunt sancţiunile aplicate vinovatului?

Poate că unele sume dintre cele amintite mai sus au fost deja recuperate, poate că organele Curţii de Conturi au dispus între timp  sancţiuni administrative (plata unor amenzi), dar  ce măsuri au fost însă dispuse pentru neglijenţa în serviciu a ordonatorului de credit , pentru abuzul acestuia de a   contracta, pe banul public, lucrări fără avizul consilierilor locali  şi fără nicio documentaţie?  Care au fost oare măsurile legale dispuse până la acest moment?

 Mai inviolabil decât Oprescu

Chiar dacă această instituţie, Curtea de Conturi, nu are competenţe în a demara anchete penale, ea are  însă pârghiile legale de a sesiza fapte ce contravin legii.  Oare a făcut ea vreun demers în acest caz? În altă ordine de idei, am fi curioşi să aflăm dacă  a verificat cineva averea domnului  primar şi a rudelor sale (de gradul unu), ca să constate dacă  salariul domniei sale poate justifica sau nivelul său de trai?  În tot acest  timp o mare parte a frăteştenilor se declară revoltaţi, întrebând retoric:  S-a început măcar o singură  anchetă penală la numeroasele sesizări ale mass media giurgiuvene, privind abuzurile primarului Cărăţeanu?  Câte din plângerile înregistrate până acum la Poliţie sau Procuratură împotriva acestui personaj toxic au fost duse până la capăt? Aşteptăm cu mare interes răspunsul Parchetului privind acest caz, ca şi la cel sesizat cu câteva săptămâni în urmă cu acelaşi ”autor”, deşi la Giurgiu această instituţie se pare că este mai secretizată şi mai ocupată să nu emită comunicate de presă, retrasă într-o silentio stampa totală! Până vom primi un răspuns, nu ne rămâne decât să constatăm, urmare a zecilor de apeluri şi nereguli semnalate numai de publicaţia noastră în ultimii ani, rămase fără niciun răspuns, că primarul comunei Frăteşti, Marian Cărăţeanu, este mai inviolabil, mai imun în faţa justiţiei decât primarul Capitalei!

 

Florian TINCU