La sediul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu a avut loc marţi, 27 martie, conferinţa finală de presă prilejuită de încheierea perioadei de implementare a Proiectului WANDA. La lucrările conferinţei au participat alături de directorul general al instituţiei Işan Emil Alexandru, directorul economic Carmen Matache şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Camelia Cătălan şi Violanda Alayan. Din partea Direcţiei Apelor Române a participat Iulia Gheorghiu. Proiectul Wanda a fost implementat la nivelul APDF Giurgiu de o echipă managerială condusă de inginerul Marcel Negru, din care au mai făcut parte: Daniela Dobre, Petronela Năvală, Denisa Popazu şi Daiana Iancu.

Apa este un mod de viaţă…

Directorul general Işan Emil Alexandru a ţinut să precizeze că instituţia pe care o conduce se simte onorată de faptul că a reuşit să implementeze cu succes Proiectul WANDA. „ Ştim încă de la Johan Straus că Dunărea este albastră şi acest lucru ne bucură. Dar, astăzi din păcate, spunea directorul APDF, datorită activităţilor umane, fluviul Dunărea şi-a mai pierdut din culoare din cauza poluării. După implementarea acestui proiect influenţele negative asupra sa sunt mult diminuate, nu pentru că am preluat noi reziduurile provenite de la navele care îl tranzitau ci, mai mult, datorită faptului că s-a redus activitatea industrială din zonă. Apa este un mod de viaţă, este o sursă vitală pentru populaţie. La nivelul Europei s-a hotărât iniţierea Proiectului WANDA pentru a se indentifica sursele de poluare şi a se găsi soluţii pentru reducerea acesteia. Pentru aceasta am realizat mai multe acţiuni specifice în perioada 1.04.2009-31.03.2011 şi, în special pe parcursul lunii august 2011 când în Portul Giurgiu s-au colectat gratuit deşeurile de hidrocarburi generate de navele fluviale. Transportul naval are o prioritate la nivelul ministerelor din ţările riverane Dunării, el este cel mai dificil dar şi cel mai prietenos pentru mediu dacă este făcut corect. Mă bucur că în APDF Giurgiu s-au putut implementa proiecte europene cu rezultate notabile”.

Wanda şi-a atins obiectivele

Importanţa implementării Proiectului WANDA şi rezultatele sale au fost prezentate power-point de către managerul proiectului Marcel Negru (foto), care a subliniat că acesta a avut 9 parteneri din şapte ţări şi a fost susţinut de mai multe comisii, printre care şi Comisia Dunării. Valoarea Proiectului WANDA „Administrarea deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre” a fost de 130.000 de Euro, 85% contribuţie FEDR, 13% de la bugetul de stat şi 2% contribuţia APDF Giurgiu. Proiectul a avut 6 pachete de lucru cu obiective şi responsabilităţi concrete şi şi-a propus să stabilească un sistem de management al deşeurilor durabil, pentru protejarea flotei şi faunei Dunării. Navigaţia  pe fluviu trebuie să asigure un transport prietenos, din punctul de vedere al mediului, şi pe viitor trebuie reduse emisiile de bioxid de carbon până în 2050 cu 45%. Transportul pe apă este rentabil, cu 0,011 kg de motorină se transportă 1.000 kg de marfă! Trebuie diminuată poluarea şi pentru a nu distruge ecosistemul. În Portul Giurgiu pe parcursul lunii august 2011 a fost disponibil un serviciu fix de preluare a deşeurilor de hidrocarburi provenite de la nave, iar în Portul Ruse un serviciu mobil, acţiunea fiind implementată pe sectorul Dunării între cele două porturi.  Cu acest prilej, din Portul Giurgiu şi Portul Ruse, de pe traseul Dunării de Jos,  s-au colectat 108 tone de deşeuri care au fost predate de nave gratuit, iar din Portul Galaţi 208 tone de pe traseul Dunării de Sus. Rezultatele implementării Proiectului WANDA, preciza managerul Marcel Negru, au fost prezentate la Comisia Dunării, iar prin votul membrilor săi s-a stabilit că va fi necesar o Convenţie WANDA care să prevadă cum se va coordona pe viitor preluarea deşeurilor de la nave (apă de santină şi deşeuri menajere).

Probabil că se va înfiinţa o comisie care să rezolve toate problemele identificate de acest proiect. Până atunci, deşeurile sunt preluate de staţiile amplasate de-a lungul Dunării, contra cost. Pe viitor se urmăreşte ca în toate ţările riverane Dunării să se practice acelaşi preţ, care să fie plătit în sistem rovignietă. Fiecare navă va plăti colectarea deşeurilor înainte de a pleca în cursă, exemplu navele turistice pe o perioadă de 6 luni, iar armatorii pe o lună sau mai multe luni, în funcţie de nevoi. Numai în acest mod, preciza Marcel Negru s-ar descuraja fenomenul aruncării deşeurilor în apele fluviului, şi nu având preţuri mari cum sunt cele de 1300 de euro/an pentru o navă cu 2400 de cai putere. În Austria apa de santină costă 125 de euro pe metru cub, iar în România preţul este foarte, foarte mic.

Deci, în concluzie, aceste preţuri trebuie uniformizate la nivelul celor 10 ţări traversate de Dunăre, deoarece pe tot parcursul său Dunărea este un ecosistem unic pe Terra şi el trebuie protejat la fel de toată lumea. Rezultatele Proiectului WANDA au fost corelate cu datele obţinute din acţiunile pilot test desfăşurate în Austria, Ungaria, Bulgaria şi România. Proiectul WANDA a indentificat şi posibilitatea creării unui model financiar cu acoperire internaţională pentru susţinerea costurilor activităţii de colectare şi tratare a deşeurilor provenite de la nave, bazate pe principiul „Poluatorul plăteşte”. Va fi necesar, de asemenea, şi încheierea unui tratat internaţional pentru managementul deşeurilor care se va numi probabil CO-WANDA şi va fi pregătit în anii următori”, a conchis Marcel Negru.

Heliade CĂLIN

2 COMENTARII

  1. La PALATUL COPIILOR GIURGIU, cercul de chimie experimentala se preocupa de multi ani de implementarea notiuniolor de protectie impotriva poluarii apelor, prin initierea de lucrari de microcercetare in special, ca elevii din Romania sa isi formeze din copilarie o impresie despre necesitatea ecologizarii mediului,astfel am avut particpari cu elevi la simpozioane si concursuri interjudetene si nationale ca: Monitorizarea apelor Dunarii la Giurgiu 2002, Apa izvorul vietii -Zalau 2006, Avem un singur pamant Baia Mare 2011, Ziua mondiala a apei 2011 si 2012 la Giurgiu, proiect educativ 😛 Pentru o lume mai curata 2008-2011 Giurgiu, Apoa miracolul vietii- concurs organizat la Giurgiu.
    Toate sdunt materializate ptrin postere, diplome, prezentari pp si inregistrari filmate si fotografiate de PALATUL COPIILOR GIURGIU.

  2. Laudabil proiectul A.P.D.F. si bine-nteles,faptul ca a fost transpus in practica.Ia-si da un sfat D.lui Iatan dar nu cred ca mai are timp: Verifica Ag.Bechet,pana n-o fac altii!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here