iccj-taxa-de-poluare-restituita-cu-dobanda-de-la-data-platii-311289

Care sunt  taxele care se restituie

 Monitorul oficial  a publicat Ordonanta privind restituirea taxei de poluare (taxa de mediu pentru inmatricularea unui autoturism). Documentul detaliaza restituirea la cererea persoanei interesate a „taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule”, respectiv „taxa pe poluare” pentru autovehicule sau „taxa pentru emisiile poluante” provenite de la autovehicule.

Cum se vor da înapoi  banii

La început este nevoie însă de o precizare: pot fi restituite numai taxele ce nu sunt prescrise în termenul de prescriptie prevazut de Codul de procedura fiscala. Termenul de prescriptie prevazut de Codul de procedura fiscala este de 5 ani. Banii nu se dau toti odata, ci se esaloneaza pe o perioada de 5 ani calendaristic..

Care sunt categoriile de taxe  ce vor fi restituite

 – taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule – taxa prevazuta la art. 214^1 -214^3 din Codul fiscal, in vigoare pana la data de 1 iulie 2008; 
 – taxa pe poluare pentru autovehicule – taxa prevazuta de OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011;
– taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – taxa prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare.

     Fac obiectul cererii și dobânzile datorate contribuabilului, determinate între perioada de la care s-a perceput taxa și data restituirii acesteia. Mai pot fi restituite la cerere taxele aflate în sfera restituirii plătite după data de 1 ianuarie 2010.

Foarte important!  Chiar daca sunt în sfera restiturii aceste taxe, pot fi restituite numai taxele ce nu sunt prescrise în termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală. Termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală este de 5 ani, începand cu 1 ianuarie al anului următor celui în care s-a menționat obligația de plată a taxei (conform art. 135 din Codul de procedura fiscala).

     În acest context, observam ca pot fi restituite la cerere taxele aflate in sfera restituirii platite dupa data de 1 ianuarie 2010. Aceasta situatie se aplica daca platitorul taxei nu a desfasurat nicio actiune care sa conduca la suspendarea prescriptiei, cum ar fi începerea unei actiuni în instanta. În unele cazuri particulare, pot fi restituite și taxe platite anterior acestei date, când platitorul a demarat actiuni ce conduc la suspendarea prescriptiei extinctive. 

  • Restituirea taxei si a dobanzii datorate contribuabilului se esaloneaza pe o perioada de 5 ani calendaristici, în fiecare an restituindu-se 20% din obligație

Restituirea taxei si a dobanzii datorate contribuabilului se esaloneaza pe o perioada de 5 ani calendaristici, in fiecare an restituindu-se 20% din obligatie, printr-un grafic emis de organul fiscal.
Cererile de restituire depuse de contribuabil se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare, iar decizia de solutionare a cererii se comunica contribuabilului in termen de 10 zile de la emitere. Aceste termene sunt valabile in anul 2015, conform art. 70 din Codul de procedura fiscala.

Daca cererile vor fi depuse in anul urmator, termenul de 45 de zile se prelungeste cu inca 60 de zile, daca autoritatea fiscala considera necesar obtinerea unor probe suplimentare, conform noului termen de rezolvare a solicitarilor contribuabilului prevazut in noul Cod de procedura fiscala, adoptat prin Legea nr. 207/2015. În cazul în care solicitarea contribuabilului de restituire a taxei de poluare este refuzata, persoana indreptatita are dreptul sa depuna contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Sumele esalonate pe perioada celor 5 ani de restituire se actualizeaza cu indicele preturilor de consum. Restituirea sumelor se suporta din bugetul fondului de mediu sau bugetul de stat.

Ce mai pdevede Ordonanța

În vederea stimularii achizitiei de vehicule nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, institutiile publice si unitatile administrativ teritoriale beneficiaza de un tichet denumit „ecotichet”, daca achizitioneaza autovehicule electrice sau autovehicule noi electrice hibride.
Valoarea ecotichetului este de 20.000 lei, daca se achizitioneaza un autovehicul pur electric, respectiv de 5.000 lei, pentru achizitia unui autovehicul hibrid, cu sursa de alimentare externa, iar emisiile de CO2 sunt mai mici de 50 grame/km.  Acest ecotichet se suporta din bugetul fondului de mediu. Ordonanta intra in vigoare in data de 31 august 2015. (JURNAL)