Proiectul “Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România, prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”  are  ca obiectiv principal valorificarea capitalului uman din mediul rural din judeţele: Teleorman, Giurgiu şi Constanţa.

Proiectul se desfăşoară sub coordonarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti, în parteneriat cu următoarelele organizaţii:

  • Primaria Oraşului Videle
  • ’’AUR’’ – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA
  • S.C Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ – CEPECOM S.A.

Printre alte activităţi, în cadrul proiectului au fost verificate competenţele profesionale şi eliberate certificate pentru meseriile: morar, brutar, patiser şi administrator pensiune.

Certificatele de competenţe profesionale sunt eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, ANC, iar toate serviciile legate de evaluarea competenţelor pe proiect sunt gratuite.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare, INMA, prin Centrul său de evaluare a competenţelor profesionale, s-a ocupat de evaluarea competenţelor profesionale pentru meseria de morar.

A fost destul de greu în stabilirea grupului ţintă. Greutăţile au fost datorate atât factorilor obiectivi cât şi a celor subiectivi.

Factorii obiectivi sunt cei ce au la bază numărul redus de unităţi de morărit de prestări servicii (mori săteşti) care se mai află în funcţiune, iar cei subiectivi constau în reticenţa şi neîncrederea în acest tip de proiecte.

Până la urmă o bună parte dintre cei cu îndoieli în desfăşurarea în bune condiţii a proiectului s-au convins că s-au înşelat.

Greutăţi am întâmpinat şi din partea unor patroni. Aceştia chiar dacă au fost convinşi şi au înţeles că personalul necalificat pe care-l folosesc poate fi calificat gratis, nu au fost de acord cu evaluarea competenţelorprofesionale pe motiv ca în momentul când vor obţine un certificat de calificare recunoscut, vor ridica pretenţii salariale.

Trebuie semnalat şi faptul că puţini factori de conducere din primării s-au implicat în uşurarea procesului de evaluare a competenţelor în meseria de morar pe motiv că fiecare unitatea de morărit este în regim privat şi fiecare patron face ceea ce consideră ca îl ajută să obţină rezultatele cele mai bune pentru firmă.

În judeţul Giurgiu, s-a găsit înţelegere şi a fost efectuată evaluarea competenţelor profesionale  pentru meseria de morar a personalului din localitătile: Gogoşari, Stăneşti, Găujani, şi Răsuceni, unde au fost evaluate 12 persoane.

E de menţionat ajutorul pe care ni l-a acordat conducerea Primăriei din localitatea Gogoşari şi în special ajutorul dat de domnul secretar  în ducerea la îndeplinire în bune condiţii a activitătilor de evaluare a competenţelor profesionale pentru meseria de morar, patiser şi de administrator pensiune prin identificarea cât mai uşor a grupului ţintă.

Absorbţia fondurilor UE trebuie privită şi văzută în acelaşi timp ca o oportunitate pentru dezvoltarea mediului rural din România, prin creşterea producţiei, veniturilor şi gradului de ocupare a forţei de muncă.

Dacă aţi pierdut şansa de a dovedi competenţele profesionale în domeniile specifice proiectului, fiţi alături de noi şi participaţi la seminariile şi atelierele de lucru  ce se vor desfăşură în judeţul dumneavoastră şi veţi obţine materiale  despre un stil de viată sănătos.

Dr. ing. Găgeanu Paul

Dr. ing. Brăcăcescu Carmen

Drd. ing. Zaica Alexandru