stiati-ca-ziua-internationala-sclavieZiua internațională pentru abolirea sclaviei („International Day for the Abolition of Slavery”) se celebrează anual la 2 decembrie, marcând data la care a fost adoptată de către Adunarea Generală a ONU Convenția pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției altora (2 decembrie 1949), conform site-ului un.org.ro.

Această zi este marcată cu scopul de a eradica formele contemporane de sclavie precum traficul de persoane și organe umane, exploatarea sexuală, munca forțată, exploatarea copiilor prin muncă, recrutarea forțată a copiilor pentru a-i utiliza în conflictele armate, vânzarea de copii, căsătoria forțată, vânzarea femeilor etc.

Fenomenul muncii forțate este unul îngrijorător la nivel mondial, existând 21 de milioane de victime ale acestui fenomen, care creează profituri ilegale de circa 150 de miliarde de dolari în fiecare an în economia privată, scrie site-ul ONU, un.org.

De menționat că Organizația Mondială a Sănătății a adoptat, la 19 noiembrie 2015, un nou protocol menit să consolideze eforturile globale de eliminare a muncii forțate, care este programat să intre în vigoare la 9 noiembrie 2016. Noul protocol adaugă măsuri suplimentare față de cele existente în Convenția privind Munca Forțată, din 1930, printre care: garanții privind prevenția fenomenului muncii forțate; protecția și accesul la justiție; solicitări adresate angajatorilor publici și privați de a întocmi due diligence-uri, cu scopul de a evita sclavia modernă în practicile de business.

***

Din punct de vedere legal, din 1981, sclavia nu mai este legală în niciun stat al lumii, Mauritania fiind ultimul stat care a abolit acest fenomen. În practică, sclavia se menține, fiind ascunsă sub diverse denumiri, cum ar fi munca pentru datorii, munca în schimbul favorizării trecerii într-o altă țară etc. Sclavia a evoluat și s-a manifestat în diverse forme de-a lungul istoriei, însă în timp ce formele tradiționale ale sclaviei sunt extrem de rare în zilele noastre, există încă multe forme contemporane sub care fenomenul se manifestă.

Migrația lucrătorilor traficați în scopul exploatării economice este una dintre principalele forme contemporane ale muncii forțate, printre subtipurile acestui tip de sclavie numărându-se: aservirea domestică, munca forțată mai ales în sectoare precum industria construcțiilor și alimentară, dar și în sectorul agricol și al prostituției.

În ceea ce privește exploatarea copiilor prin muncă, o altă formă contemporană de sclavie, datele UNICEF arată că un copil din șase este exploatat economic prin muncă, în condițiile în care Convenția ONU privind Drepturile Copilului recunoaște „dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice și de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale”.

Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Muncii, în prezent sute de mii de copii sunt folosiți ca soldați în conflictele armate, 21 de milioane de persoane sunt victime ale muncii forțate (11,4 milioane sunt femei și fete, iar 9,5 milioane sunt bărbați și băieți), în timp ce aproximativ 4,5 milioane sunt victime ale exploatării sexuale forțate.

AGERPRES