Cu câteva zile în urmă scriam despre faptul că un proaspăt angajat   (pe post de ”parchetar”), al Ocolulului  Silvic Ghimpaţi, Ştefan Bădilă ar fi vândut lemnele pădurii,  ilegal,  lucru sesizat de către poliţiştii din Ghimpaţi. Referitor la acest articol publicat în data de 11.09.2014, în care Bădilă Ştefan, salariat la Ocolul Silvic Ghimpaţi, era acuzat că ar fi vândut ilegal lemne  unor cetățeni din zona comunei  Ghimpați, șeful Direcției Silvice Giurgiu, ing.Viorel Mitroi, a ținut să ne  facă următoarele precizări :

–        materialul lemnos achiziţionat de domnii Petre Apostol, Ştefan Robert Rondir şi Aurel Negru are provenienţă legală fiind rezultat din exploatarea unei partizi în cadrul Ocolului Silvic Ghimpaţi, conform autorizaţiei de exploatare Nr. 58/28.08.2014 ( SUMAL 755101 ).

–        Persoanele sus menţionate au achiziţionat materialul lemnos fără ca domnul Bădilă Ştefan să le emită documente legale ( avize de însoţire având ca destinatar beneficiarii reali ai materialului lemnos ) , motivaţia acestuia fiind aceea că persoanele pe numele cărora au fost emise avizele de însoţire au refuzat să mai primească materialul lemnos respectiv.  Situaţia creată de domnul Bădilă Ştefan face obiectul unei cercetări administrative disciplinare cu care ocazie urmează a se stabili culpabilitatea acestuia, în  funcţie de care se vor lua măsurile  în consecinţă.

–        domnul Bădilă Ştefan are calitatea de administrator unic la SC ADI STEF JUNIOR SRL, care are în statut inclusiv activitatea de transport, neaflându-se într-o situaţie de incompatibilitate cu funcţia de şef formaţie de exploatare  în cadrul Ocolului Silvic Ghimpaţi.

–        procedura achiziţionării de material lemnos de către populaţie este reglementată de Ordinul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva Nr. 24207/AC/15.07.2014 şi presupune achitarea contravalorii acestuia fie la ocolul silvic, fie în teren la unul din cadrele silvice desemnate în acest sens prin ordin intern al şefului de ocol care eliberează bon fiscal şi o dispoziţie de livrare către pădurarul gestionar sau şeful formaţiei de exploatare după care urmează deplasarea la parchet unde i se livrează materialul lemnos şi i se emite un aviz de însoţire care reprezintă documentul de provenienţă al acestuia.

În situaţia sus menţionată contravaloarea materialului lemnos a fost încasată la casieria ocolului**, cu care ocazie s-au eliberat bonuri fiscale şi s-au emis dispoziţii de livrare.

N.red. Mai trebuie precizat că în condiţiile în care se schimbă destinatarul mărfii , obligatoriu, conform legislaţiei în vigoare, trebuie anulate primele documente de însoţire a mărfii şi întocmite altele noi , cu numele şi adresele noilor beneficiari.

Se pune în același timp întrebarea dacă această contravaloare a materialului lemnos a fost achitată deja la casieria unităţii , respectiv Ocolul Silvic, cum a fost posibil să se  încaseze încă o dată contravaloarea lemnelor de la cei cărora le-au fost duse , alţii decât cei care figurau în documentele de însoţire a mărfii, fără ca suma încasată să le fie returnată din casierie celor care au plătit lemnele iniţial? Deși  au refuzat să le mai primească, conform declaraţiei domnului Bădilă Ştefan. (I.C.MANDU   )